Rozwój Karpacza: nadchodzące inwestycje

Rozwój Karpacza: nadchodzące inwestycje

Karpacz, malownicze miasto u stóp Śnieżki, stale się prężnie rozwija, a przyszłość nie przewiduje żadnej zmiany w tej tendencji. Istnieje szereg planowanych projektów inwestycyjnych, które mają zostać zrealizowane w najbliższej przyszłości i które obecnie czekają na decyzje budowlane ze strony Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze. Grzegorz Kubik, przewodniczący Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej Karpacza, przedstawia listę najważniejszych inwestycji.

Pierwszy z projektów dotyczy ulicy Poznańskiej i jest prowadzony przez inwestora Szymona Kowalskiego. Projekt obejmuje budowę aparthotelu wraz z kompleksową infrastrukturą techniczną. Aktualnie wniosek o pozwolenie na budowę jest rozpatrywany, a inwestor został wezwany do uzupełnienia wymaganych dokumentów.

Kolejny projekt to inwestycja firmy deweloperskiej Ritex Sp. z o.o., która planuje wybudować na Nadrzecznej trzy budynki przeznaczone do celów turystycznych wraz z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi. Wniosek o wydanie zgody na realizację tej inwestycji jest obecnie analizowany.

Na ulicy Olimpijskiej 5, ESTATE FINANSE SP. Z O.O. planuje zmienić decyzję o pozwoleniu na modernizację i rozbudowę Hotelu Orlinek. Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę jest w trakcie rozpatrywania.