XXXII edycja Forum Ekonomicznego w Karpaczu: Pt. "Wyzwania demograficzne Europy"

XXXII edycja Forum Ekonomicznego w Karpaczu: Pt. "Wyzwania demograficzne Europy"

Forum Ekonomiczne, które od ponad 30 lat gromadzi w Karpaczu elity biznesowe, naukowe i polityczne, służąc jako miejsce do dyskusji na temat najważniejszych kwestii i przeszkód współczesności, niebawem rozpocznie swoją XXXII edycję. Wśród wielu planowanych paneli, jednym z nich będzie poświęcony trudnej sytuacji demograficznej w Europie.

Niepokojący jest fakt, że liczba mieszkańców Starego Kontynentu zdecydowanie zmniejsza się z roku na rok, a średnia długość życia Europejczyków podniosła się o dekadę od 1960 roku. Aktualnie udział Europy w globalnej populacji jest najmniejszy w całej historii. Aby skierować te niekorzystne tendencje demograficzne na właściwe tory niezbędne są szeroko zakrojone reformy, zwłaszcza w obszarach polityki ekonomicznej oraz społecznej.

W ostatnim okresie zauważalny jest również wpływ kwestii migracyjnych na obecny stan demograficzny Europy. Ze względu na konflikt na Ukrainie i wynikający stąd napływ uchodźców do krajów europejskich, struktura demograficzna tych państw może ulec drastycznym zmianom. Czy możliwe jest jednak zahamowanie tych negatywnych trendów? To pytanie pozostaje otwarte.