Typowanie polskiej kolei do dalszego rozwoju i modernizacji

Typowanie polskiej kolei do dalszego rozwoju i modernizacji

Ogólna tendencja zmian, jakie zachodzą w polskim sektorze kolejowym, jest na plus. Niemniej jednak, aby utrzymać rosnący trend przewozów, konieczne są duże wysiłki. Kolej powinna lepiej zaspokajać potrzeby swoich pasażerów poprzez modernizację i rozwijanie infrastruktury oraz wymianę taboru. Jednocześnie, nadmiernie surowe wymagania stawiane wykonawcom mogą łatwo obrócić się przeciw zamawiającym. Takie wnioski płyną z dyskusji przeprowadzonej podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

„Cieszymy się z obserwowanych wzrostów przewozów pasażerskich, które są największe od 23 lat” – oświadczył prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Ignacy Góra. Chociaż trend wzrostowy jest kontynuowany, podróżnych, zwłaszcza tych z regionów o mniejszej gęstości sieci kolejowej, trzeba nieustannie motywować do korzystania z kolei.

„W dużych aglomeracjach mieszkańcy korzystają z pociągu średnio 26 razy w ciągu roku, ale na przykład mieszkaniec województwa podlaskiego tylko 2 razy w roku. Potrzebujemy wielu działań, aby to zrównoważyć” – argumentował szef UTK.