Gmina Karpacz otrzymała 15 milionów złotych dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład

Gmina Karpacz otrzymała 15 milionów złotych dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład

Z radością informujemy, że gminę Karpacz udało się pozyskać znaczącą kwotę w wysokości 15 milionów złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład. Jest to kolejne znaczne wsparcie finansowe zewnętrzne, które pozwoli na realizację ambitnych projektów inwestycyjnych.

W ramach tych funduszy, suma 8 milionów złotych zostanie zainwestowana w przebudowę deptaka znajdującego się w samym sercu Karpacza. Prace mają zostać zakończone najpóźniej do końca ostatniego kwartału 2025 roku. Natomiast pozostałe 7 milionów zostanie podzielone na dwa projekty: wybudowanie toru saneczkowego oraz modernizację siłowni na terenie Stadionu Lekkoatletycznego. Zakończenie tych projektów przewiduje się na koniec nadchodzącego roku.

Pozyskanie tak dużej sumy środków na realizację wielu różnych zadań jest dowodem na efektywność gminy Karpacz w zdobywaniu funduszy. Warto tutaj przypomnieć o innym, niedawnym wsparciu finansowym, które otrzymało miasto:

– Przebudowa i rozbudowa Urzędu Miejskiego otrzymała 15 milionów złotych.

– Na poprawę infrastruktury drogowej (tj. most na ulicy Obrońców Pokoju, ulice Armii Krajowej i Gimnazjalnej) przeznaczono 5 milionów złotych.

– Utworzenie Centrum Kultury, Edukacji i Integracji w Karpaczu otrzymało 2,9 miliona złotych.

– Poprawa stanu dróg miejskich (ulica Nad Łomnicą, ulica Kolejowa i plac przy ulicy Kolejowej) otrzymała 2,5 miliona złotych.