Zakończenie prac konserwacyjnych na cieku Miedzianka

Zakończenie prac konserwacyjnych na cieku Miedzianka

Postępy prac konserwacyjnych i utrzymaniowych na cieku Miedzianka, które zostały wykonane przez Wody Polskie Nadzór Wodny z siedzibą w Zgorzelcu, zbliżają się do końca. Przewiduje się, że ocena ostatecznej realizacji prac nastąpi 25 października.

Wykonywane działania obejmowały różne zadania, w tym wykoszenie wszelkiego rodzaju roślinności z dna cieku oraz usunięcie zakrzaczeń. Dodatkowo przeprowadzono proces udrożnienia od roślin korzeniących się w dnie, szczególnie w okolicach jazów i stopni. Usunięto również odsypisko i wybudowano mur oporowy z kamienia, umiejscowiony przy ulicy Kościuszki 3. Częścią prac była również akcja zbierania odpadów. Łączny koszt realizacji powyższych działań wyniósł 88 tysięcy złotych.

Podczas oczyszczania koryta cieku ujawniono alarmujący poziom zanieczyszczenia rzeki. Podczas przeprowadzanych prac natrafiono na liczne odpady wielkogabarytowe, takie jak lodówka, tapczan czy wózek sklepowy. Znaleziono również części samochodowe, opony oraz worki pełne odpadów domowych. Wśród zanieczyszczeń znalazły się też butelki oraz opakowania plastikowe i szklane.