Podwyżka dziennych stawek opłaty targowej w Gminie Karpacz od 1 stycznia 2024

Podwyżka dziennych stawek opłaty targowej w Gminie Karpacz od 1 stycznia 2024

W dniu 1 stycznia 2024 roku mieszkańcy Gminy Karpacz będą musieli zmierzyć się z wyższymi dziennymi stawkami opłat targowych. Decyzja ta została podjęta podczas specjalnej sesji, która miała miejsce 9 listopada.

W trakcie tej niecodziennej sesji, radni mieli możliwość głosowania nad projektem uchwały dotyczącej stawek opłat targowych. Radny o nazwisku Tobiasz Frytz, jeszcze przed rozpoczęciem samego głosowania, zgłosił formalną prośbę o wycofanie omawianego projektu uchwały. Wniosek ten miał na celu umożliwić dalszą pracę nad projektem w komisji, a także umożliwić konsultacje z tymi, których najbardziej dotyczy ta zmiana – przedsiębiorcami.

Niemniej jednak, radni nie zgodzili się na propozycję radnego Frytza. Jego wniosek został odrzucony większością głosów wynoszącą 8 do 4. Zamiast tego, radni zdecydowali się przyjąć omawianą uchwałę. Oznacza to, że od początku nowego roku mieszkańcy Gminy Karpacz będą musieli zapłacić więcej za korzystanie z targowiska.