Mieszkańcy Karpacza decydują o rozdzieleniu 300 tysięcy złotych w ramach budżetu obywatelskiego

Mieszkańcy Karpacza decydują o rozdzieleniu 300 tysięcy złotych w ramach budżetu obywatelskiego

Do 16 lutego 2021 roku, obywatele Karpacza mają możliwość oddawania głosów na różne projekty zgłoszone do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Dziesiąta jubileuszowa edycja tego programu w popularnym mieście turystycznym u stóp Śnieżki przewiduje podział sumy 300 tysięcy złotych.

Z całkowitej puli środków, 100 tysięcy złotych przeznaczono na projekty ogólnomiejskie. Resztę stanowi dwukrotnie mniejsza kwota – po 50 tysięcy złotych dla każdej ze stref, na które podzielono miasto przy okazji organizacji głosowania na propozycje związane z budżetem obywatelskim.

W czasie wyznaczonym przez regulamin budżetu, urzędnicy magistratu w Karpaczu otrzymali sześć propozycji zadań. Wśród nich znalazł się tylko jeden projekt ogólnomiejski i pięć związanych ze specyficznymi strefami. Projekty te obejmują: sportową integrację mieszkańców Karpacza (to jest ten projekt ogólnomiejski), a także doposażenie miejsc odpoczynku w Karpaczu Górnym w betonowe ławki i kosze, stworzenie przystanku „Tragaria” w centrum miasta, podniesienie standardów bezpieczeństwa i poprawę wizerunku Karpacza Górnego, organizację dwóch imprez integracyjnych typu grill-party w Karpaczu Dolnym oraz zamontowanie zestawu czterech trampolin na placu zabaw przy ulicy Nadrzecznej, również w Karpaczu Dolnym.