Postęp w rewitalizacji linii kolejowej Mysłakowice – Karpacz

Postęp w rewitalizacji linii kolejowej Mysłakowice – Karpacz

Przywrócenie do życia linii kolejowej numer 340, kursującej między Mysłakowice a Karpaczem, jest już coraz bliżej. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei (DSDIK) wrocławska instytucja zajmująca się tego typu inwestycjami, podjęła decyzję dotyczącą przetargu na rewitalizację wspomnianej linii.

W planach finansowych DSDIK znalazło się pierwotnie zabezpieczenie funduszy na ten cel w kwocie 22 674 850,36 zł brutto. Jednak po przeanalizowaniu zgłoszonych 16 ofert, wybrano tę przedstawioną przez ETF Polska, spółkę z siedzibą w Kobierzycach, niedaleko Wrocławia. Ich propozycja finansowa prezentowała kwotę 27 519 408,21 zł brutto za wykonanie całości prac.

Zgodnie z regulaminem przetargu, DSDIK nie miała w planach korzystania z aukcji elektronicznej aby wybrać najbardziej opłacalną ofertę.

Do zakresu obowiązków firmy ETF Polska należy przede wszystkim niwelacja terenu w celu zapewnienia odpowiedniego nachylenia korony torowiska, oraz gospodarowanie ziemią wydobytą podczas prac. Inne zadania obejmują budowę torów kolejowych na odcinku od kilometra -0,247 do 7,055, instalację czterech rozjazdów, a także remont trzech mostów i czterech ścian oporowych. Ponadto, firma zobowiązana jest do naprawy 19 przepustów i 10 przejazdów, jak również konstrukcji peronów wyposażonych w system monitoringu i oświetlenie.