Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej – plany i priorytety

Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej – plany i priorytety

W roku 2025 Polska na nowo przejmie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. W kwestii założeń i priorytetów naszego kraju na ten okres, odbyła się dyskusja podczas trzydziestego drugiego Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Prezydencja rotacyjna w strukturach Rady UE to zaszczyt przysługujący każdemu z państw członkowskich na okres sześciu miesięcy. Przez ten czas blisko współpracują ze sobą trzy kraje, które sukcesywnie sprawują prezydencję, by skoordynowanie dążyć do realizacji wyznaczonych celów. Aktualne trio prezydenckie stanowią Hiszpania, Belgia oraz Węgry. Belgowie przejmą ster prezydencji na początku 2024 roku, natomiast Węgrzy ich zmienią w lipcu tego samego roku.

W ramach rotacyjnej prezydencji, każde z trzech państw opracowuje wspólny program na najbliższe osiemnaście miesięcy. Na tej bazie każde z trio tworzy swój indywidualny, sześciomiesięczny plan działań. Polska już raz miała okazję pełnić tak ważną rolę w strukturach UE – miało to miejsce w drugiej połowie 2011 roku. Harmonogram przewiduje, że powtórzymy ten wyczyn w pierwszej połowie 2025 roku. Podobnie jak poprzednio, będziemy tworzyć prezydenckie trio razem z Danią i Cyprem.