Uchwała dotycząca lokalizacji przystanków w Karpaczu przyjęta

Uchwała dotycząca lokalizacji przystanków w Karpaczu przyjęta

Zgromadzeni na sesji radni Karpacza podjęli decyzję o przegłosowaniu projektu uchwały, którego celem jest wyznaczenie lokalizacji przystanków w obrębie miasta. Chodzi tu o zalegalizowanie aż osiemnastu takich miejsc.

Adopcja uchwały stanowi pierwszy krok w kierunku stworzenia projektu stałej organizacji ruchu, w którym zostaną precyzyjnie określone miejsca, gdzie znajdować się będą przystanki. Decyzja radnych nie była jednak jednomyślna. Przed podjęciem głosowania nad uchwałą, Tobiasz Fryc, jeden z radnych, zaproponował wycofanie projektu i odłożenie podjęcia decyzji na późniejszy termin. Jego zdaniem, powinna zostać przeprowadzona szczegółowa analiza terenowa przed podjęciem decyzji.

Jednakże, pomysł przeprowadzenia tzw. „wizji lokalnej” nie cieszył się popularnością wśród większości członków rady miasta. W głosowaniu, które miało zdecydować o realizacji wniosku Fryca, udział wzięło 12 radnych. Za przyjęciem tego wniosku opowiedziało się jedynie pięć osób, podczas gdy siedmiu było przeciwko, co skutkowało odrzuceniem propozycji.

W kwestii przyjęcia projektu uchwały głos zabrało dziewięć radnych. Tylko jeden był przeciwny, a dwóch radnych wstrzymało się od głosu. W rezultacie, projekt uchwały dotyczącej lokalizacji przystanków w Karpaczu został przyjęty.