Postęp w planach budowy nowego odcinka drogi ekspresowej S5 między Wrocławiem a Bolkowem

Postęp w planach budowy nowego odcinka drogi ekspresowej S5 między Wrocławiem a Bolkowem

Świetna wiadomość dla wszystkich, którzy regularnie przemieszczają się po obszarze Dolnego Śląska. Wykonano istotny postęp w kierunku realizacji nowego odcinka drogi ekspresowej S5, który będzie łączył Wrocław z Bolkowem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała do publicznej wiadomości, który z możliwych wariantów tej trasy zostanie zasugerowany do wniesienia o wydanie decyzji środowiskowych. To znaczące wydarzenie przewiduje się na I kwartał 2024 roku. Pozostaje pytanie, jaką trasę obrała nowa droga.

Warto przypomnieć, że proces tworzenia drogi ekspresowej S5 na południu od Wrocławia był ściśle powiązany z przyszłą modernizacją autostrady A4 na odcinku między Wrocławiem a Legnicą. W przypadku tej drugiej inwestycji już ustalono wariant przebudowy, który zakłada utrzymanie obecnego kształtu trasy, co niestety ograniczyło do pewnego stopnia możliwość wyboru wariantów dla nowej S5.