Inicjatywy mieszkańców i władz Lubomierza na rzecz bezpieczeństwa drogowego w Chmieleniu

Inicjatywy mieszkańców i władz Lubomierza na rzecz bezpieczeństwa drogowego w Chmieleniu

Mieszkańcy i władze Gminy Lubomierza od wielu lat podejmują starania o zwiększenie poziomu bezpieczeństwa drogowego w miejscowości Chmielno, która znajduje się przy trasie krajowej. Wieloletnie zabiegi te nadal trwają.

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz, Pan Marek Chrabąszcz, nieustępliwie przesyłał stosy korespondencji do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, apelując o działania poprawiające bezpieczeństwo na drodze. Wymieniał opinie i rozmawiał na licznych spotkaniach z delegaturą GDDKiA, w których brał udział również Pan Dariusz Penkala – Radny reprezentujący Chmielno. Poza tym, były organizowane protesty przez społeczność lokalną, które gromadziły samorządowców oraz polityków, a nawet dochodziło do blokad drogi krajowej.

Po długim okresie stagnacji, gdzie panowało powszechne przekonanie, że wyższe sfery celowo ignorują problem bezpieczeństwa na DK30, sytuacja powoli zaczyna ulegać zmianie. Postęp jest już widoczny i proces ten nabiera tempa.

Wiceburmistrz Lubomierza, Pan Adam Skrzydłowski, otrzymał informację w odpowiedzi na jedno ze swoich zapytań, która wskazuje, że drogowcy rozpoczynają przygotowania do realizacji inwestycji mającej na celu poprawę bezpieczeństwa.