Wakacyjny odpoczynek dla przedszkola w Karpaczu: decyzja burmistrza o przerwie w lipcu

Wakacyjny odpoczynek dla przedszkola w Karpaczu: decyzja burmistrza o przerwie w lipcu

Radosław Jęcek, aktualnie sprawujący funkcję burmistrza Karpacza, wydał oficjalną decyzję dotyczącą zaplanowania okresu wakacyjnego dla miejscowego przedszkola. To działanie jest wynikiem podjęcia decyzji o organizacji miesięcznego odpoczynku dla instytucji opiekuńczej dla najmłodszych obywateli tego pięknego górskiego miasteczka.

Burmistrz Jęcek poinformował społeczeństwo o swojej decyzji poprzez opublikowanie zarządzenia. Zgodnie z treścią dokumentu, przedszkole w Karpaczu zostanie tymczasowo zamknięte na okres od 1 do 31 lipca. W tym czasie placówka nie będzie świadczyć swoich usług.

Podjęcie takiej decyzji było rezultatem wniosku zgłoszonego przez kierownictwo przedszkola oraz radę rodziców. Wyrażali oni chęć organizacji przerwy wakacyjnej dla placówki, co zostało pozytywnie przyjęte i zaaprobowane przez burmistrza miasta.