Zaplanowane połączenie kolejowe do Karpacza przesunięte na grudzień 2024

Zaplanowane połączenie kolejowe do Karpacza przesunięte na grudzień 2024

Początkowe plany uruchomienia połączenia kolejowego z Jeleniej Góry do Karpacza już w czerwcu 2024 roku, niestety, nie zostaną zrealizowane w wyznaczonym terminie.

Różnorakie problemy towarzyszyły od początku rewitalizacji linii kolejowej z Mysłakowic do Karpacza, co wielokrotnie podkreślaliśmy. Przed rozpoczęciem kampanii przedwyborczej samorządowej w marcu, brak było oficjalnych informacji dotyczących opóźnienia otwarcia linii zaplanowanego na czerwiec 2024 roku. Dopiero teraz ta kwestia została poruszona i potwierdzona przez Michała Nowakowskiego, rzecznika prasowego marszałka województwa dolnośląskiego, podczas rozmowy z Radiem Eska.

Nowakowski zapewnił, że istotna rewitalizacja trasy do Karpacza zostanie ukończona w tym roku. Aktualnie trwają prace przygotowawcze na torze między Jelenią Górą a Mysłakowicami oraz budowa infrastruktury peronowo-przystankowej w Łomnicy i Mysłakowicach. Dodatkowo prowadzone są działania na utrzymanie podtorza i jest realizowany proces odwodnienia terenu. Zapewnił również, że nowy rozkład jazdy uwzględniający pociągi na tej trasie zostanie opublikowany w grudniu bieżącego roku.

Proces rewitalizacji linii kolejowej, będącej kluczowym elementem budowy połączenia między Jelenią Górą a Karpaczem, napotkał na szereg poważnych przeszkód. Największe z nich dotyczyły procesu odwodnienia linii. Szczegółowo temat ten został opisany przez Tomasza Maciejewskiego, dyrektora ds. kolei Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, którą to instytucję powierzono zadanie rewitalizacji linii, przejętej wcześniej od PKP.