Pierwsze Forum AI w Karpaczu: ważny krok ku współpracy pomiędzy nauką a nowoczesnym biznesem

Pierwsze Forum AI w Karpaczu: ważny krok ku współpracy pomiędzy nauką a nowoczesnym biznesem

W Pałacu Kazimierzowskim, w przepięknej Sali Złotej, 18 czerwca miało miejsce ważne wydarzenie – uroczystość formalizująca porozumienie dotyczące organizacji Forum AI w Karpaczu. Podczas spotkania list intencyjny podpisany został przez siedmiu sygnatariuszy, wśród których znaleźli się przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego, Ministerstwa Cyfryzacji, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Wrocławskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Poznańskiej i Fundacji Instytut Studiów Wschodnich – twórcy Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Alojzy Z. Nowak, podkreślił znaczenie takiej współpracy. Jego zdaniem, rola nauki polega nie tylko na podążaniu za aktualnymi trendami, ale przede wszystkim na prowadzeniu i wyprzedzaniu potrzeb nowoczesnej gospodarki i postępu cywilizacyjnego. W związku z tym konieczne jest nawiązanie więzi między uniwersytetami a sektorem biznesu i najnowszymi technologiami. Dodatkowo, prof. Nowak zaznaczył, że celem jest edukacja przyszłych przedsiębiorców, innowatorów i twórców rynku.

Forum AI w Karpaczu ma być miejscem, gdzie wspierane będą te działania – miejsce do wymiany doświadczeń, ustalania potrzeb i wyznaczania wspólnych celów. Przez to możliwe będzie budowanie konkurencyjnej gospodarki oraz międzynarodowego bezpieczeństwa. „Nasi studenci i absolwenci mają olbrzymi potencjał” – dodał prof. Nowak.

Kanclerz Uniwersytetu Warszawskiego, Robert Grey, podkreślił znaczenie Forum AI w kontekście dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji. Zauważył, że forum tego typu stanowi niezbędną platformę do wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk między środowiskiem naukowym, biznesem oraz decydentami.