Debata polityczna – idealne miejsce do zweryfikowania poglądów kandydatów na burmistrza. Radosław Jęcek zaprasza Tobiasza Frytza

Debata polityczna – idealne miejsce do zweryfikowania poglądów kandydatów na burmistrza. Radosław Jęcek zaprasza Tobiasza Frytza

Debata stanowi doskonałe miejsce, aby dokonać weryfikacji realnego spojrzenia na przyszłość przez pryzmat okularów kandydatów na urząd burmistrza. Właśnie takie zaproszenie wystosował Radosław Jęcek do swojego konkurenta w wyborach – Tobiasza Frytza.

Podczas pierwszego etapu wyborów mieszkańcy malowniczego Karpacza wyrazili swoje poparcie dla Radosława Jęcka, oddając na niego 861 głosów, podczas gdy na Tobiasza Frytza padło 788 głosów. Mimo iż obecny burmistrz zyskał większość głosów, nie udało mu się utrzymać stanowiska już w pierwszej turze. Ostateczne rozstrzygnięcie, kto ostatecznie obejmie funkcję burmistrza Karpacza, pozostaje w rękach mieszkańców, którzy będą decydować podczas drugiego etapu wyborów.

Zdarza się, że część mieszkańców nie bierze udziału w wyborach, tłumacząc to brakiem wiedzy na temat kandydatów i ich programów oraz niskim zainteresowaniem polityką. Jednakże debata jest idealnym sposobem na poznanie kandydatów bliżej, zrozumienie ich programów wyborczych oraz poglądów na przyszłość miasta. Taką możliwość daje Radosław Jęcek, który oficjalnie zaprosił swojego kontrkandydata – Tobiasza Frytza do debaty. Wiadomość o tym zaproszeniu pojawiła się na profilu Jęcka na Facebooku.