Planowane inwestycje w Karpaczu na rok 2024 opiewają na ponad 42 miliony złotych

Planowane inwestycje w Karpaczu na rok 2024 opiewają na ponad 42 miliony złotych

Samorząd miasta Karpacz planuje znaczące inwestycje w przyszłym roku. Zgodnie z niedawno uchwalonym przez Radę Miasta budżetem, wartość tych przedsięwzięć ma przekroczyć 42 miliony złotych.

Wśród najważniejszych zadań komunalnych w 2024 roku wymienić można dalszą rozbudowę i modernizację siedziby Urzędu Miasta. Zaplanowane jest również wzniesienie plastikowego toru saneczkowego oraz powiększenie siłowni krytej na stadionie noszącym imię Ireny Szewińskiej.

Prace adaptacyjne będą miały także miejsce przy ulicy Konstytucji 3 Maja 24, gdzie powstać ma nowe centrum integracji, edukacji i kultury. To miejsce ma stać się szczególnym punktem na mapie Karpacza.

Nie zabraknie również inwestycji drogowych. Przewidziane są m.in: gruntowna przebudowa ulicy Słowackiego, która obejmie również budowę kanalizacji deszczowej, stworzenie nowego parkingu przy ulicy Wielkopolskiej oraz wybudowanie deptaka dla pieszych w samym sercu miasta.