Polska i Japonia razem przeciwko Rosji

Polska i Japonia razem przeciwko Rosji

Od 24 lutego jesteśmy świadkami historycznych wydarzeń, które nie powinny mieć miejsca. Codziennie słyszymy o skutkach rosyjskiej agresji, jaka dotyka obywateli Ukrainy.  Oczy całego świata są skupione na kraju, który walczy o swoją wolność. Jednak najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, to pozostać obojętnym wobec agresji. Dlatego przywódcy światowi starają się zrobić jak najwięcej, aby powstrzymać działania wojenne.

W związku z czym, na Rosję nakładane są coraz to nowe sankcje. W celu omówienia kolejnych kroków, Polskę odwiedził min. spraw. zagranicznych Japonii Yoshimasa Hayashi.  Głównym celem wizyty jest omówienie nałożenia kolejnych sankcji.  Jednak minister odwiedził także punkty recepcyjne. Miał także okazję zobaczenia sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej.

 

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Japonii

Ministrowie obu krajów, podczas spotkania skupili się głównie na sytuacji w Ukrainie.  Omówili humanitarne konsekwencje i zgodnie podjęli decyzje o dalszym wsparciu dla naszych sąsiadów zmagających się z wojną. Minister Japonii nie krył, iż jest wstrząśnięty doniesieniami z Buczy, podobnie jak cały świat. Ciężko pozostać obojętnym wobec ludobójstwa, jakiego dopuścili się żołnierze rosyjscy na ludności cywilnej, łamiąc tym samym w bezwzględny sposób prawo humanitarne.

Yoshimasa Hayashi podkreślił, jak ważna jest solidarność i zjednoczenie międzynarodowe w obliczu  wojny, jaka dotknęła Ukrainę.  Wyraził również wyrazy uznania wobec Polaków wspierających uchodźców szukających schronienia w naszym kraju.  Podkreślił także, iż Japonia będzie współpracować z Polską, aby nałożyć na Rosję dotkliwe sankcje, mające na celu doprowadzenia do zakończenia działań wojennych na terenie Ukrainy.

Więcej artykułów związanych z polityką można znaleźć na stronie https://foliarz.pl/